Nyheder fra kredsen


Generalforsamling 2018

Vi afholdte tirsdag d. 25. september vores årlige generalforsamling.

Det blev en begivenhedsrig aften med masser af konstruktiv kritik som bestyrelsen har taget til sig. Vi vil fremadrettet have stor fokus på at informere bedre og mere rettidigt. 

Samtidig blev vores mangeårige kasserer Erhard Jørgensen ikke stemt ind i bestyrelsen igen, men står som 1. suppleant til bestyrelsen. Vi takker Erhard for en stor indsats igennem mange år.

Vi sagde også farvel til Birgitte Hansen der af personlige årsager ikke ønskede genopstilling i bestyrelsen. Ligeledes skal en stor tak lyde til Birgitte for indsatsen. 

Vi er derfor blevet beriget med 2 nye medlemmer som vi håber alle vil tage godt imod. Det er Bettina Riisborg og Mette Sand Andersen. Velkommen til Jer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde d. 9. oktober.

Tak for den store deltagelse og engagement til alle på generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
DKK 4 Bestyrelse