Nyheder fra kredsen


Generalforsamling 2020

Tirsdag den 29/9 blev kredsens årlige generalforsamling afholdt.

31 stemmeberettigede var mødt op. så vi kunne holde os pænt under forsamlingsgrænsen på 50 personer. Der var sørget for sprit, handsker og god plads mellem stolene, så alle kunne føle sig trygge.

Aftenen forløb i god ro og orden og sluttede af med en frisk diskussion om emnet "DRU/DKK Fusion" Og som lovet på generalforsamlingen, har vi i bestyrelsen fulgt op og sendt et brev afsted til DKK.

Alex Müller valgte at trække sig efter generalforsamlingen og suppleant Lise Nielsen er trådt ind i hans sted.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Pia Rødvig Kristiansen
Næstformand: Bettina Riisborg
Kasserer: Pia Rytter
Sekretær: Lise Nielsen
Webmaster: Jo-Ann Flarup Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Sabine Varming Cheyne
Bestyrelsesmedlem: Torben Bentsen

Vi mødes snart til første bestyrelsesmøde og glæder os alle til at komme i gang med arbejdet i kredsen.

Med venlig Hilsen

Pia Rødvig Kristiansen
Formand DKK Kreds 4