Nyheder fra kredsen


Åbent brev til Dansk Kennel Klubs bestyrelse

Åbent brev til Dansk Kennel Klubs bestyrelse
Kreds 4 har på den nyligt afholdte generalforsamling diskuteret den aktuelle situation vedrørende Dansk Kennel Klubs bestyrelses planer om at fusionere med Dansk Race Union.
Forsamlingen gav udtryk for stor forundring og klar utilfredshed med forløbet, som medlemmerne ikke føler sig orienteret om. Deltagerne misbilliger hele forløbet og den mangel på åbenhed og inddragelse af klubbens medlemmer, man oplever.
Generalforsamlingen opfordrede Kreds 4´s bestyrelse til at gøre det klart for DKK, at man i Kreds 4 ønsker en afstemning om, hvorvidt denne fusion bør gennemføres.
Da bestyrelsen i kreds 4 lytter til sine medlemmer, henstiller man hermed til, at Dansk Kennel Klub sender spørgsmålet om fusion med en ikke-FCI klub til urafstemning og følger afgørelsen deraf.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kreds 4