Nyheder fra kredsen


DANSK KENNEL KLUB KREDS 4
Generalforsamling

Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.30

DAGSORDEN

a.  Valg af dirigent.

b.  Valg af stemmetællere.

c.  Kredsformandens beretning om kredsen virksomhed.

d.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

e.  Indkomne forslag

f.  Valg til bestyrelse og suppleanter.

g.  Valg af revisor og suppleanter.

h.  Eventuelt.

Følgende er på valg


Fra bestyrelsen:

Pia Rødvig Kristiansen – Modtager genvalg.
Torben Bentsen – Modtager genvalg.
Lise Nielsen 
– Modtager ikke genvalg.

Revisor:

Michael Jensen – Modtager genvalg.

Revisorsuppleant

Palle Rudebeck