Generalforsamling 2020

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling. 

Vi håber på at se så mange som muligt til en hyggelig aften i godt selskab. 

Kredsen er vært med kaffe og kage. 

Dagsorden iflg. DKK's vedtægter.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før på mail: formand@dkk-kreds4.dk


På valg er 
Bettina Riisborg (modtager genvalg)
Gitte Rudebeck (modtager ikke genvalg)
Jeanette Müller (modtager genvalg)
Erhard Jørgensen (modtager ikke genvalg)


Tid og sted
Vi afholder det d. 29. september med start klokken 19:30 i Brørup Hallerne 


Velmødt alle og vi håber på en god aften med et stort fremmøde.

Med venlig hilsen 
DKK Kreds 4