Nyheder fra kredsen


Generalforsamling 2019

Vi afholdte tirsdag d. 24-09-2019 generalforsamling i kreds 4. Den bestående bestyrelse var grundet et noget kaotisk år blevet decimeret til kun 4 medlemmer. Så det var hårdt tiltrængt at få tilføjet mere arbejdskraft i bestyrelsen. 

Det blev til en hyggelig aften, hvor 30 stemmeberettigede medlemmer deltog. Aftenen foregik i god ro og orden med en bred forståelse for de udfordringer kredsens bestyrelse havde stået overfor igennem det seneste år. 

Der var 6 "nye" der valgte at stille op til valg og det betød også at vi igen kunne stille en fuld bestyrelse. Dog med et lille men, at Anne Birgitte Schilling valgte at træde tilbage efterfølgende. Vi i bestyrelsen vil gerne takke Anne Birgitte for hendes store indsats og engagement i kredsens bestyrelse igennem mange år. 

Den nye bestyrelse blev efter generalforsamlingen og afholdte konstitueringsmøde, som endte med at jeres nye bestyrelse ser således ud: 

Formand:  Pia Rødvig Kristiansen
Næstformand:  Bettina Riisborg 
Kasserer:  Erhard Jørgensen
Sekretær:  Alex Müller
Medlem:  Jeanette Müller
Medlem:  Gitte Rudebeck
Medlem:  Torben Bentsen
Suppleant:  Lise Nielsen

Revisor:  Michael Jensen
Revisorsuppleant:  Palle Rudebeck

De øvrige ansvarsområder vil blive fastlagt på næste bestyrelsesmøde. 

Vi takker alle fremmødte for en god generalforsamling og tager nu handskerne på for at samarbejdet fremadrettet bliver til medlemmernes fulde tilfredshed.