Nyheder fra kredsen


DKK kreds 4 Formandsberetning 2020

DKK kreds 4 Formandsberetning 2020


Da vi sad på Harmonien i Haderslev til generalforsamlingen for 1 år siden, var der absolut ingen af os, der kunne have forudset hvilket år vi gik ind i.  Vi kan heller ikke på nogen måde forudsige, hvordan det næste år kommer til at forløbe. Covid 19 har sat stort præg på året der gik, både for vores hundeverden, men også for rigtig mange personligt, på den ene eller den anden måde.

Der blev afholdt et skue i august, Samt LP og Rally, i forbindelse med Hund i fokus i Vejen. Det var taget med i sidste års beretning, så jeg nævner den kun kort, da det er med i det aktuelle regnskab. 121 tilmeldte til skuet og 19 til match, gav et pæn overskud.

I november afholdt vi vinterskue i Pulsion (KFUM Hallen), med 159 tilmeldte hunde. Det er dejligt med så stor opbakning til vores skuer. Det gav et rigtigt  pænt overskud.

I januar holdt vi et "foredrag" i Holsted. "Hvordan kommer jeg i gang med at udstille i udlandet”. 49 tilmeldte, det var den kapacitet der var i det lokale vi havde i hallen. 5 garvede udlands-udstillere, stillede sig gratis til rådighed, tusind tak for det. Det var en spørgelysten forsamling, der var en blanding af helt nye udstiller, lettere garvede og nogen der var nysgerrig på at komme i gang med nye lande. Arrangementet fik en del ros, og tåler helt sikkert en form for gentagelse.

Nu ville jeg ønske jeg kunne berette om en succesfuld afholdt Nordisk udstilling i påsken. Med næsten 1700 tilmeldte hunde fra hele Skandinavien, Tyskland og Polen...... men det kan jeg ikke, det satte Corona desværre en stopper for, vi måtte aflyse og betale alle udstillere deres tilmeldingsgebyr tilbage. Vi har været heldige med meget i forbindelse med aflysningen. Brørup Hallen, Hotel Rødding og Hotel Søgården her i Brørup, har ikke opkrævet os for noget som helst, heller ikke efter 2. Aflysning, da vi flyttede udstillingen til 26.-27. september. Kun Kongeå kroen var u samarbejdsvillig, beholdt de forudbetalte penge og nægtede at lade os flytte bookingerne til 2021. Så der booker vi nok ikke lige igen. De fleste flybilletter fik de forskellige dommere refunderet, så lige nu kæmper vi kun med at få penge retur for de 2 sidste. 

Hvad der så ikke er gået så godt.... der var besluttet, at der skulle gives deltager rosetter til alle tilmeldte, så der blev bestilt 1600 deltager rosetter, med påsketema. De fremgår ikke af regnskabet, da vi endnu ikke har fået fakturaen. Den søde roset dame, foreslog vi afholdt en påskeudstilling til næste år.... så sådan må det nok blive, påskeskue de næste 10 år, og måske en præmie til den der samler 10 påskerosetter på de 10 år. De øvrige bestilte rosetter kan heldigvis bruges og pokalerne nåede vi at stoppe. Så alt i alt, kunne det være gået meget værre end det gjorde.

Sommerskuet blev aflyst efter flytningen af Nordisk. Vinterskuet blev vi desværre også nødt til at aflyse pga. forsamlingsantallet på 100, der så siden blev sænket til 50. Så snart situationen vender, og forsamlingsantallet igen sættes op, vil vi straks se ind i nye aktiviteter og skuer. Selvfølgelig med stor fokus på sikkerhed for alle.

Vi har et handlerkursus på opslagstavlen, med 10-15 personer på et hold med 2 instruktører. Mere info kommer senere.

27/10 har vi foredrag med Lea Nor- din hund dit spejl. Det har fået stor ros de steder det er afholdt, så det er et jeg personligt glæder mig meget til. Vi har desværre været nødt til at sætte max  antal til 49, selvom det er et siddende arrangement. Bliver forsamlingstallet sat op inden 27/10, åbner vi selvfølgelig for yderligere tilmeldinger. 


Hvad ser vi ind i ? 

Nordisk udstilling er flyttet til 31/7-1/8, vi tror på at 3. Gang er lykkens gang. Skuer, foredrag, LP og Rally, så snart corona tillader det. Vores træningspladser ... Hvad sker der derude, hvorfor er der så, stor forskel på dem. Det vil vi have fokus på at lære alt om, da det til nu har været meget lukket land.

Funktioner i bestyrelsen, hvem gør hvad... funktionsbeskrivelser for de enkelte poster, så hver især kender deres opgaver og det er nemmere som ny, at vide hvor man skal starte og slutte. Synliggøre dem, så folk der overvejer at stille op til valg i kreds 4, kan se hvad det indebærer og hvad der forventes af det enkelte bestyrelsesmedlem.
 
Jeg vil slutte af med, på bestyrelsens vegne, at sige stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der stopper i dag, for det arbejde de har gjort i deres tid i kredsen. 

På bestyrelsens vegne

Pia Rødvig Kristiansen
Formand